Privatlivspolitik og Vilkår

 

1.1) Indledning

FETCHs deleøkonomiske Applikation, herefter omtalt som Tjenesten, er en platform som formidler udbud og efterspørgsel af salg og levering af fødevarer for en Forbruger, som gerne vil have sine varer leveret, Butikker, som gerne have sine varer leveret ud i lokalområdet og Private Cykelbude, som gerne vil levere Butikkernes varer til Forbrugerne.

Du kan læse mere om FETCH som koncept og indkøbs-, salgs- og leveringstjeneste på www.FETCHapp.dk.

FETCH er en tjeneste, der er udviklet, drives og ejes af FETCH ApS, CVR: 37552623, Østerbrogade 125, 5., 2100 København Ø.

Nedenstående forklarer FETCHs privatlivspolitik samt de juridiske vilkår for betingelser og vilkår for brug af Tjenesten og Appen.

 

1.2) Anvendelsesområde

Disse Vilkår regulerer enhver anvendelse af Appen og Tjenesten, som stilles til rådighed af FETCH ApS, uanset om anvendelsen sker i egenskab af et Bud, en Butik, en Forbruger eller på anden vis. Vilkårene udgør sammen med Forbrugerens Bestilling og Buddets Accept, bekræftet gennem en Ordrebekræftelse, det samlede aftalegrundlag.

Ved Din installation af Appen og brug af Tjenesten forudsættes Du at have accepteret disse Vilkår, og at Vilkårene udover at gælde imellem Dig (både gældende som enten/ eller Forbruger, Bud eller Butik) og FETCH tillige gælder imellem Dig og andre Brugere af Appen og Tjenesten.

FETCH kan fra tid til anden ændre Vilkårene. Tillæggene/ændringerne vil træde i kraft, efter at FETCH på behørig vis har informeret Dig om de ændrede Vilkår. Din fortsatte adgang til brug af Appen og Tjensten efter modtagelse af information om de ændrede Vilkår udgør Dit samtykke til at være bundet af de ændrede Vilkår.

Vilkårene er en del af kontraktforholdet imellem Forbrugeren og Cykelbudet, hvorfor Cykelbudet og Forbrugeren i deres indbyrdes forhold er berettiget og forpligtet til at handle i overensstemmelse med Vilkårene.

 

1.3) Terminologi

"Afhentning": Det tidspunkt, hvor Cykelbudet afhenter Varerne i Butikken.

"App" og "Appen" Den applikation, som er ejet og drevet af FETCH ApS, som muliggør, at Forbrugeren afgiver en Bestilling af varer til Levering af Cykelbudet på et nærmere angivet sted på et nærmere angivet tidsinterval samt, at Cykelbudet og Butikken får overført hver deres andel af Den Samlede Betaling.

"Bestilling": En Forbrugers endelige og bindende bestilling af Varer til levering af Cykelbudet på et nærmere angivet sted på et nærmere angivet tidsinterval. Bestilling er gældende i det øjeblik Forbrugeren Bekræfter sin lokation i Appen og kan herefter ikke annullere sit Køb eller Bestilling.

"Bestillingsbeløbet": Det beløb, som fremgår af Forbrugerens Ordrebekræftelse, som svarer til Listeprisen for de Varer, som Forbrugeren har bestilt, Leveringsprisen, Transaktionsomkostninger og Forsikringsgebyr.

"Bestillingsdagen": Den dag, hvor Forbrugeren foretager sin Bestilling.

"Bruger": Enhver person, som anvender Appen og Tjenesten, herunder - men ikke begrænset til – personer, som ifølge disse Vilkår betragtes som henholdsvis Cykelbud og/eller Forbruger.

"Brugerkonto": Den personlige konto, som hver enkelt Bruger opretter gældende for som både Forbruger og/eller Cykelbud og/eller Butik.

"Butikken": Den butik, hvor Cykelbudet afhenter Varerne.

"Den Samlede Betaling": Det beløb, som Forbrugeren samlet skal betale som nærmere defineret under Betalinger, svarende til Varebetalingen, Poseomkostningerne, Leveringsprisen, Reservationsgebyr og Forsikringsbetaling.

"Dig", "Din", "Dine" og "Du": Enhver person, som anvender Appen, herunder - men ikke begrænset til – personer, som ifølge disse Vilkår betragtes som henholdsvis Cykelbud og/eller Forbruger.

"Erstatningsvare": En anden og tilsvarende Vare, som Cykelbudet i samarbejde med Butikken og FETCH leverer til Forbrugeren såfremt Forbrugeren melder fejl og mangler ved den købte Vare som skyldes mangelfuld håndtering fra Cykelbudet og/ eller Butikken.

"Forsikringsbetaling": Det obligatoriske beløb, som skal betales i forbindelse med foretagelse af en Bestilling. Se Forsikring herunder.

"Forbruger", ”Forbrugeren”, ”Forbrugerne”: Den person, som via Appen bestiller Varer til levering af Cykelbudet på et nærmere angivet sted i et nærmere angivet tidsinterval.

"Cykelbud", "Cykelbudet" og "Cykelbudene": Den/de person/personer, som via Appen påtager sig for Forbrugeren at levere Varer til Forbrugeren på et nærmere angivet sted på et nærmere angivet tidspunkt.

"Leveringspris": Den Pris som Forbrugeren betaler til Cykelbudet for leveringen af Varerne til Leveringsstedet.

"Cykelbudets Accept": Cykelbudets accept af til Forbrugeren at ville levere Varerne på Leveringsstedet til Leveringstidspunktet.

"Leveringssted": Det geografiske sted, som af Forbrugeren er anført i Bestillingen.

"Leveringstid": Det Tidsinterval, som er forventet mellem Cykelbudet og Butikken accepterer Ordren til Forbrugeren har modtaget Varen på Leveringsstedet.

"Leveret" og "Levering": Det faktiske tidspunkt, hvor Cykelbudet overgiver Varerne til Forbrugeren på Leveringsstedet.

"Listeprisen": Den pris, som en given vare er anført til i Appen på bestillingstidspunktet.

"Stripe": Udenlandsk platform, som håndterer formidlingen samt distributionen af Pengene betalt gennem Appen. Betingelser og Vilkår for Stripe kan læses på https://stripe.com/dk/privacy. Stripe gemmer og opbevarer Kreditkort oplysninger sikkert og krypteret.

"Ordrebekræftelse": Den bekræftelse af Cykelbudets Accept, som Forbrugeren modtager via Mail til Forbrugerens Mailadresse.

"Persondatapolitik": Den politik, som FETCH ApS og tjenesten FETCH har for indsamling, lagring, beskyttelse, anvendelse og videregivelse af Dine og andre Brugeres person- og indkøbsdata.

"Poseomkostninger": Det beløb, som FETCH ApS bruger på indkøb af poser i Butikken til transportering af Forbrugerens varer til Leveringsstedet.

"Reservationsgebyr": Det gebyr Forbrugeren - i forbindelse med hver Bestilling - skal betale for at få leveret Varer ved brug af Appen/Tjenesten.

"Skade": Omfatter død, sår eller personskade på en person eller tab, delvist tab, tyveri eller anden skade på ting, der udspringer af eller i forbindelse med Leveringen af varer ved brug af Appen.

"Tjeneste og "Tjenesten": Den tjenesteydelse, som udbydes af FETCH ApS, som muliggør, at Forbrugeren afgiver en Bestilling af varer til Levering af Cykelbudet på et nærmere angivet sted i et nærmere angivet tidsinterval samt at Cykelbudet og butikken får hver deres aftalte andel overført af Den Samlede Betaling

"Vare", "Varer" og "Varerne": De varer/produkter (eller Erstatningsprodukter) som Forbrugeren har bestilt via Appen, og som fremgår af Forbrugeren Bestilling og Ordrebekræftelse.

"Varebetaling": Det beløb, som gennem Stripe overføres fra Forbrugerens registrerede Betalingskort til henholdsvis Cykelbudets og Butikkens konto.

”FETCH” er udviklet af FETCH ApS og drives af FETCH ApS.

"Vilkår": Nærværende vilkår og betingelser for brug af FETCH ApS’s App.

 

2) Din anvendelse af Appen og Tjenesten

 

2.1) oprettelse af Brugerkonto

Det er en forudsætning for at bruge Appen og Tjenesten til at agere Cykelbud eller foretage Bestillinger, at Du registrerer og opretholder en aktiv Brugerkonto. Du skal være fyldt 15 år for at anvende Appen og Tjenesten til disse formål. For at kunne tilgå Appen for herved at bruge Tjenesten kræves det, at Du ved registrering opgiver visse personlige oplysninger til FETCH, såsom Dit navn, adresse, mobiltelefonnummer og alder.

Du er personligt ansvarlig for al aktivitet på Din konto, og Du indvilliger i på alle tidspunkter at hemmeligholde Dit brugernavn og Din adgangskode.

FETCH kan på ethvert tidspunkt på diskretionært grundlag kræve, at Du indsender eller fremviser legitimation for at tage adgang til eller bruge Appen eller Tjenesten, og Du samtykker i, at Du kan blive nægtet adgang til eller brug af Appen og Tjenesten, hvis Du nægter at vise legitimation.

 

2.2) Anvendelse af Appen

Du indvilliger i (i) at anvende Appen og Tjenesten i overensstemmelse med Vilkårene, (ii) at overholde alle gældende love under brug af Appen og Tjenesten, og (iii) at Du kun må anvende Appen og Tjenesten til lovlige formål.

 

3) Ophør

Du kan til enhver tid under menuen "Indstillinger" og ”rediger profil” i Appen foretage ændringer af Dine brugeroplysninger. Ønsker du din bruger slettet kan du til hver en tid skrive til Contact@fetchapp.dk med ”jeg ønsker min bruger slettet” og vi vil slette din bruger. Ved sletning af brugeroplysninger, som er en forudsætning for at blive Bruger af FETCH, betragtes Din brugeradgang til Appen automatisk for ophørt.

FETCH er berettiget til - uden varsel - at slette/annullere Din adgang til at bruge Appen og Tjensten, såfremt Du ikke overholder Vilkårene.

Forbrugerservice kan også være behjælpelig med sletning af din profil.

 

4) Forbrugerens bestilling

Forbrugeren foretager Bestillingen direkte i Appen, eller via Tjenesten i øvrigt og vælger Leveringssted og Leveringstid. Det er Forbrugerens ansvar, at det tydeligt fremgår af Bestillingen, hvor Leveringsstedet er, idet Forbrugeren er forpligtet til at betale Den Samlede Betaling, såfremt manglende levering skyldes Forbrugerens forkerte eller mangelfulde angivelse af Leveringsstedet og Leveringstidspunkt i Bestillingen. Bestillingen er bindende for Forbrugeren og kan alene fortrydes i tilfælde, som anført under fortrydelsesret.

I forbindelse med Forbrugerens Bestilling af Varer vil Forbrugeren blive præsenteret for Listeprisen, som er den pris, som Varerne er sat til at Butikken.

Den samlede pris for Varerne samt Leveringsprisen kan ses i Indkøbskurven.

 

5) Erstatningsvarer

Såfremt en Bestilling af Varer af Forbrugeren ikke leveres eller er markant beskadiget bedes Forbrugeren henvende kontakt til mail:contact@fetchapp.dk eller telefon: +45 20601014 og FETCH vil hermed lægge en ny order til Forbrugeren uden betaling såfremt Forbrugeren ikke selv er skyld i manglende levering ved, at fx ikke at befinde sig på Leveringsstedet, eller manglende betaling.

 

6) Cykelbudets accept

Efter Forbrugerens afgivelse af en Bestilling er der mulighed for, at Brugerne af Appen eller Tjenesten i øvrigt i disses egenskab af Cykelbud accepterer Forbrugerens Bestilling. Efter Cykelbudets Accept sendes en Ordrebekræftelse til Forbrugeren pr. Registeret mailadresse, hvoraf det fremgår, at Forbrugerens Bestilling er blevet accepteret, og den samlede pris. Forbrugeren kan i Appen se, hvilket cykelbud, som har accepteret Cykelbudet og dermed Varerne samt følge ordren på et kort.

Efter Cykelbudets Accept er der en bindende aftale på de betingelser, som er anført i Vilkårene imellem Cykelbudet og Forbrugeren omkring Cykelbudets levering af Varerne på Leveringsstedet på Leveringstidspunktet, og Forbrugerens betaling af Den Samlede Betaling til Cykelbudet i forbindelse med Leveringen af Varerne.

Forbrugeren kan ikke frasige sig Levering af Varerne, efter at Forbrugeren har afgivet bestilling.

Cykelbudet accepterer ved sin Accept af Forbrugerens Bestilling at forpligte sig til at levere Bestillingen til Forbrugeren. Al aktivitet fra tidspunktet, hvor Bestillingen er accepteret til Bestillingen af er Leveret til Forbrugeren, accepterer Cykelbudet udelukkende at lave aktivitet forbundet til Leveringen af den accepterede Bestilling.

 

7) Betalinger

 

7.1) Betalingsbeløbet

Bestillingsbeløbet udgøres af det beløb, som fremgår af Forbrugerens Ordrebekræftelse, som svarer til Listeprisen for de Varer, som Forbrugeren har bestilt, Transaktionsgebyr, Forsikringsbetaling og Leveringspris. Bestillingsbeløbet kan afvige fra Den Samlede Betaling, som svarer til Forbrugerens samlede økonomiske omkostning ved at foretage en Bestilling via Appen.

 

7.2) Den Samlede Betaling

Den Samlede Betaling er det beløb, som Forbrugeren i alt skal betale for Bestillingen og købet af Varer via Appen. Den Samlede Betaling udgøres af Varebetalingen (modsat Listeprisen for Varerne), Poseomkostningerne, Transaktionsgebyret, Forsikringsbetalingen og Leveringsprisen.

Forbrugeren er bekendt med og accepterer, at Den Samlede Betaling kan afvige fra Bestillingsbeløbet, som følge af (i) at Listeprisen for de Varer, som Forbrugeren har bestilt, kan afvige fra den Varebetaling, som Cykelbudet har foretaget i Butikken, og (ii) at Poseomkostninger indgår i Den Samlede Betaling.

 

7.3) Difference mellem listeprisen og varebetalingen

Forbrugeren accepterer hermed, at Listeprisen for Varerne kan afvige fra Varebetalingen og dermed kan medføre, at Den Samlede Betaling, som Forbrugeren skal foretage, bliver forøget eller nedsat, idet Forbrugeren dog alene accepterer en forøgelse af Varebetalingen sammenlignet med Listeprisen, hvis forøgelsen skyldes, (i) at Forbrugeren har bestilt Varer, hvis endelige pris afgøres ud fra Varernes konkrete vægt, mål eller mængde, (ii) at Forbrugeren har foretaget en Bestilling, hvor Bestillingsdagen og Leveringsdatoen ikke er sammenfaldende.

Forbrugeren accepterer samtidig, at der kan være forskelle på prisen på Varen fra de fysiske butikker til prisen i Appen grundet individuelle kampagner i enten den fysiske butik eller Appen.

 

7.4) Refusion

FETCH indestår for, at Listeprisen og Varebetalingen ikke er forskellige, bortset fra tilfælde som nævnt under Betaling. Såfremt Forbrugeren konstaterer en difference imellem Listeprisen og Varebetalingen, som berettiger Forbrugeren til refusion af forskelsbeløbet, skal Forbrugeren rette henvendelse til FETCHs Forbrugerservice, beliggende Ryesgade 106A 4 sal, 2100 København Ø på telefonnummer +45 20601014 i overensstemmelse.

FETCH indestår for, at Cykelbudet får betaling for Den Samlede Betaling, såfremt Cykelbudet har Leveret Varerne på Leveringsstedet uden forsinkelse.

 

7.5) Betalingstransaktion – Stripe

Det er alene muligt at foretage betalingstransaktioner via Appen ved brug af Stripe. Det er ikke tilladt at udveksle andre pengeydelser end dem, som på FETCHs foranledning bliver debiteret/krediteret Forbrugerens og Cykelbudets personlige konto, som er relateret til kortoplysningerne som Forbrugeren har Indtastet. Transaktionen sker, når Varerne er leveret til Forbrugeren. Ved overdragelsen af varerne fra Cykelbud til Forbruger skal begge parter acceptere og tilkendegive i Appen at varerne er leveret til Forbrugeren.

 

7.6) Selvstændige vilkår for Stripe

Ved brug af FETCH accepterer du samtidig betingelserne fr brug af Stripe som kan læses på: https://stripe.com/dk/privacy

 

8)Fortrydelse og ændringer

 

8.1) Fortrydelsesret

Forbrugeren accepterer ved sin Bestilling, at Forbrugeren ikke har nogen fortrydelsesret, efter at Cykelbudet har accepteret Bestillingen.

 

8.2) Ændringer

Forbrugeren accepterer ved sin bestilling, at Forbrugeren ikke har nogen ret til at ændre i Bestillingen, efter at Cykelbudet har accepteret Bestillingen..

 

8.3) Levering og fødevaresikkerhed

Varer, som i Butikken forefindes i en frostdisk eller anden tilsvarende anordning, skal leveres til Forbrugeren inden 30 minutter efter Cykelbudets betaling for Varerne i Butikken. Såfremt Varerne ikke forefindes i Butikken i en frostdisk eller anden tilsvarende anordning, skal Varerne Leveres inden 60 minutter efter Afhentning i butikken.

Cykelbudet er i enhver henseende ansvarlig for overholdelsen af den til enhver tid gældende offentligretlige lovgivning omkring fødevarehåndtering og -sikkerhed, hvorfor FETCH på ingen måde i sin egenskab af formidler påtager sig ansvaret for overholdelsen af gældende retsregler omkring fødevarehåndtering og -sikkerhed. Blomster og jordbundsprodukter er ikke tilgængelige i Appen og kan dermed ikke købes via Tjenesten, hvorfor sådanne produkter i intet tilfælde må indkøbes sammen med fødevareprodukter.

FETCH påser ved lejlighedsvis stikprøvekontrol, at de i nærværende afsnit nævnte frister for Levering overholdes af Cykelbud ved at sammenligne tidspunktet for Cykelbudets betaling i Butikken med det tidspunkt, hvor Varerne Leveres.

 

8.4) Forsinkelse og manglende levering

Cykelbudet er ansvarlig for, at Levering sker til Leveringstiden.

Hvis en Forbruger nægter at modtage en levering, kan Cykelbudet kontakte Forbrugerservice med henblik på at undersøge om Varerne kan returneres til butikken og beløb refunderes.

Ved manglende Levering bedes Forbrugeren henvende sig til Forbrugerservice på Contact@fetchapp.dk eller +45 20601014. Hvis Cykelbudet har afhentet Varerne i Butikken uden herefter at Levere Varerne til Forbrugeren vil Cykelbudet blive politianmeldt for Butikstyveri.

Forbrugeren vil herefter få tilsendt Bestillingen hvis dette ønskes uden beregning.

 

8.5) Mangler ved Varerne

Såfremt Varerne er mangelfulde, skal Forbrugeren kontakte Forbrugerservice og reklamere på de pågældende Varer. Kontaktoplysninger på Forbrugerservice forefindes i Appen.

 

8.6) Alkohol og Tobaksprodukter

App’en har visse begrænsninger på personer under 18 år for køb af alkohol- og tobaksprodukter som følger dansk lov: Cykelbude, som endnu ikke er fyldt 16 år, må ikke acceptere en Bestilling, hvori der indgår Varer, som indeholder alkohol, eller en Bestilling, som indeholder tobaksprodukter. Cykelbude, som er under 18 år, må ikke acceptere en Bestilling, hvori der indgår Varer, som indeholder en alkoholprocent på over 16,5%, eller en Bestilling, som indeholder tobaksprodukter.

 

9) Persondatapolitik og anvendelse af personoplysninger

Redigeret 25. maj 2018

 

FETCH ApS indsamler og anvender personlig data på brugere af appen samt på besøgende på hjemmesiden "www.fetchapp.dk". 

De definitioner, som er indeholdt i FETCHs Vilkår for brug af FETCH’s App og tjenesten FETCH, er ligeledes gældende for denne Privatlivspolitik.

Endvidere dækker "Fetch" i følgende privatpolitik over både ovennævnte hjemmeside og app. Den omtalte "data" dækker over personoplysninger af en natur, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter Fetch indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. 

Privatpolitikken specificerer blandt andet typer af data som Fetch indsamler og anvender, hvordan denne data anvendes, samt hvordan du som bruger har mulighed for at frabede dig brugen af din data. 

 

9.1) Sådan bruger Fetch dine data 

Vi bruger dine personlige oplysninger til flere forskellige formål afhængig af, hvilke funktionaliteter du anvender i Appen, herunder til at:

 • Stille funktionaliteterne til rådighed og levere disse til dig 
 • Kontakte dig vedrørende behandling af din ordre
 • kunne identificere dig via navn og adresse i tilfælde af, at der er behov herfor
 • foretage back-up og øvrig nødvendig administration af Appen
 • hjælpe vores Cykelbude med at identificere dig, så de kan leverer varer til dig på den ønskede adresse
 • sikre tilbageførsel af penge, hvis der er behov for det
 • Behandle din ordre og sende dig din kvittering
 • Optimere vores platforme samt vores service og marketing
 • For at leve op til regler og forpligtelser overfor skat og myndighed

 

9.2) Anvendt persondata og datakilder 

 

9.2.1) Brugerdata

Brugerdata er personlig data vi modtager direkte fra dig, når du opretter dig som bruger i Fetch appen, skriver dig op til nyhedsbrev, tilmelder dig som cykelbud eller udfylder en formel på hjemmesiden. 

For at du som bruger kan anvende appen, er det nødvendigt for Fetch at modtage og anvende information om dig som bruger.
I det omfang du selv indtaster informationerne behandles: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af bruger og/eller ved køb i appen. Desuden behandles bl.a. information du frivilligt opgiver vedrørende din rating af vores service, marketing opt-ins, samt information du måtte opgive over telefon, email eller chat med os.

Hvis du opretter din bruger i Fetch appen via Facebook login, modtager Fetch personlig data om dig som bruger fra Facebook såsom Facebook ID, Facebook venner og telefonnummer. 

 

9.2.2) Analysedata

Når du besøger Fetch appen eller www.fetchapp.dk, eller når du på anden vis interagerer med Fetch online profiler, vil Fetch muligvis modtage og behandle følgende data, der hjælper Fetch med at yde vores service, samt med at tilbyde teknisk support: 

 • Teknisk information om din PC, tablet eller smartphone samt enhedens ID 
 • Land 
 • IP adresse
 • Browser type og version 

samt følgende information om din anvendelse af vores service: 

 • Tid brugt på Fetch appen samt www.fetchapp.dk
 • Interaktion med Fetch - inklusiv hvad du klikker på i appen og på www.fetchapp.dk
 • Information vedrørende de ordre du foretager via Fetch
 • Information om hvor du har besøgt Fetch fra, samt hvordan du har fundet Fetch
 • Hvilke sider du besøger på Fetch 
 • Interaktion med emails fra Fetch

Fetch benytter Google Analytics værktøjer og andre analyseværktøjer til at indsamle analysedata vedrørende brugen af appen og hjemmesiden, som benyttes til at optimere platformen og den service vi tilbyder. 

Ovenstående information anvendes desuden i forbindelse med vores marketing, samt for at kende vores kundebase.

 

9.2.3) Cookies

En cookie er en lille fil, der indeholder en række tegn, der sendes til din computer når du besøger et websted. Når du besøger hjemmesiden igen tillader cookien at webstedet genkender din browser. Cookies kan gemme brugerpræferencer og andre oplysninger. Du kan nulstille din browser for at nægte alle cookies eller angive, hvornår en cookie bliver sendt. Imidlertid kan nogle webstedsfunktioner eller -tjenester muligvis ikke fungere korrekt uden cookies.

Fetch bruger oplysninger indsamlet fra cookies og andre teknologier til at forbedre din brugeroplevelsen på vores hjemmeside og kvaliteten af vores tjenester. Eksempelvis bruges cookies til at sikre, at du vises indhold på hjemmesiden, som er relevant for dig. 

 

9.3) Hvem vi deler persondata med

Alt databehandling finder sted gennem interne IT-værktøjer. I tilfælde kan persondata være tilgængelig for bestemte personer eller instanser, der er involverede i driften af Fetch's online platforme. Her inkluderet er interne funktioner som administration, salg, markedsføring, juridiske funktioner og systemudviklere, samt eksterne funktioner såsom tredjepartsudbydere af IT og service, logistikpartnere, kommunikations- og marketingbureauer og hostingfirmaer. 

Eksterne partnere, som det kan være nødvendigt at dele persondata med, inkluderer: 

 • Dagligvarekæder og andre typer af butikker, som Fetch er partnere med, og som brugere kan bestille fra gennem Fetch. Butikkerne skal bruge indblik i ordren og modtageren af ordren, for at kunne rette ordrens indhold i rådføring med dig som bruger,
 • Logistikpartnere der varetager levering af Fetch ordre, som skal bruge bl.a. adresse og navn for at kunne levere varer til brugeren,
 • Tredjeparter såsom kundesupport, softwarepartnere, betalingspartnere, web- og IT-support, marketingagenter, CRM-partnere og analyseinstitutter, der alle støtter Fetch platforme og services.

 

9.4) Opdatering og slettelse af persondata

Du kan til enhver tid tilgå din bruger hos Fetch, for at gennemgå og opdatere dine personlige oplysninger. Du kan også kontakte Fetch og bede os om at slette dine personlige oplysninger, eller begrænse databehandlingen. Du har også ret til at frabede dig nyhedsbreve eller ethvert andet markedsføringsinitiativ vi sender til dig, ved at bruge afmeldingsfunktionerne, der er placeret i den marketingmeddelelse du modtager fra os. Alternativt kan du også kontakte os direkte.

 

9.5) Sikkerhed og opbevaring

Alle persondata og personfølsomme oplysninger opbevares sikkert og fortroligt, og adgang til disse kræver adgang med personlig bruger og adgangskode. Sådan adgang er begrænset til et fåtal af medarbejdere, der har konkret brug for adgang til data på daglig basis. Eksterne partnere vil til enhver tid kun have begrænset adgang, og kun når denne gives på et fast aftalegrundlag med Fetch. 

 

10) Forholdet til butikken

Butikken er alene ansvarlig efter lovgivningens almindelige regler og kan ikke gøres ansvarlig for noget retsforhold, som udspringer af Din brug af Appen eller Tjenesten. Forbrugeren bevarer således sine almindelige rettigheder overfor Butikken, men FETCH/ Partner-butikken henstiller til, at eventuelle reklamationer vedrørende Varernes stand og kvalitet rettes til FETCHs Forbrugerservice, som samarbejder med Butikken.

Cykelbudet er forpligtet til at kontrollere Varernes stand ved Afhentningen, idet mangler ved Varerne ikke kan gøres gældende imod Butikken eller FETCH, såfremt manglerne burde have været konstateret i forbindelse med Afhentningen.

 

11) Bonen og undersøgelsespligt

Forbrugeren modtager efter afgivelse af Bestilling en kvittering/ bon på den registrerede mailadresse. Hvis ikke indholdet af Leveringen og varerne på kvitteringen/ bonnen stemmer over ens bedes Forbrugeren hende kontakt til Forbrugerservice på mail: contact@fetchapp.dk eller telefon +45 20601014.

Forbrugeren er ikke berettiget til at afvise modtagelsen af Varerne, selvom bonen/kvitteringen ikke stemmer overens med Forbrugerens Bestilling, idet Forbrugeren ved konstatering af afvigelse skal kontakte Forbrugerservice.

 

12) Adfærdskodeks

FETCH accepterer ikke fysisk vold, aggressiv og anstødende adfærd eller verbale overfald. Du skal således som Bruger i forbindelse med Din ageren, når Du bruger eller udfører leveringsydelser udbudt via Appen eller Tjenesten, handle respektfuldt og høfligt overfor andre Brugere af Appen og Tjenesten, som Du kommer i kontakt med. Såfremt Du i forbindelse med Din anvendelse af Appen og Tjenesten bliver udsat for upassende adfærd, skal Du rette henvendelse til FETCHs Forbrugerservice, idet FETCHnoterer alle henvendelser om upassende opførsel på den relevante Brugers Brugerkonto.

FETCH forbeholder sig retten til på diskretionært grundlag at slette Din Brugerkonto ved manglende efterlevelse af adfærdskodekset.

 

13) Skatteforhold

FETCH påtager sig intet ansvar for, at Du indberetter korrekte oplysninger til SKAT, idet FETCH samtidig bemærker, at visse af transaktionerne, som kan foretages via Appen og Tjenesten, efter FETCHs opfattelse er pålagt moms og indkomstskat.

Ved at acceptere Vilkårene accepterer Du samtidig, at FETCH udleverer relevante oplysninger til SKAT om Dine betalingstransaktioner foretaget via Appen eller ved brug af Tjenesten, såfremt SKAT måtte kræve disse oplysninger udleveret.

Du gøres eksplicit opmærksom på, at ingen af de transaktioner, som foretages via Appen, indebærer, at FETCH er indberetningspligtig, hvorfor Du selv er ansvarlig for at foretage korrekte indberetninger til SKAT.

 

14) Ansvarsfraskrivelse

FETCH’ S TJENESTER KAN ANVENDES AF DIG TIL AT ANMODE OM LEVERING AF VARER OG PRODUKTER FRA UAFHÆNGIGE TREDJEMÆND (CYKELBUDNE) ELLER ACCEPTERE AT LEVERE EN LEVERINGSYDELSE TIL EN FETCH UAFHÆNGIG TREDJEMAND, MEN DU INDVILLIGER I, AT FETCH  IKKE HAR NOGET ANSVAR ELLER PÅ NOGEN MÅDE HÆFTER OVER FOR DIG I RELATION TIL UDFØRELSEN AF TJENESTEYDELSER BESTILT VIA APPEN, ANDET END DET SOM UDTRYKKELIGT ER ANFØRT I DISSE VILKÅR.

 

FETCH ER ALENE AT BETRAGTE SOM EN UAFHÆNGIG MELLEMAND, DER TILBYDER EN FORMIDLINGSPLATFORM (APPEN), HVORFOR FETCH INTET ANSVAR PÅTAGER SIG DERUDOVER. DIN BRUG AF APPEN OG TJENESTEN TIL FORMIDLING AF EN LEVERINGSAFTALE FOREGÅR DERFOR PÅ EGET ANSVAR.

 

FETCH HÆFTER I INTET TILFÆLDE FOR SKADER OPSTÅET UNDER BESTILLINGEN, TRANSPORTEN, LEVERINGEN ELLER PÅ ET HVILKET SOM HELST ANDET TIDSPUNKT UNDER UDFØRELSEN AF DEN LEVERINGSYDELSE, SOM ER FORMIDLET VIA APPEN OG TJENESTEN. FETCH HÆFTER I ALLE TILFÆLDE ALENE FOR FORHOLD, SOM DET UDTRYKKELIGT FREMGÅR AF VILKÅRENE, AT FETCH HÆFTER ELLER INDESTÅR FOR, HVORFOR FETCH EJ HELLER HÆFTER FOR ELLER KAN GØRES ANSVARLIG FOR MANGLENDE, MANGELFULD ELLER FORSINKET LEVERING.

 

FETCH KAN I INTET TILFÆLDE DRAGES TIL ANSVAR FOR ØKONOMISK TAB OG/ELLER FØLGESKADER, HERUNDER MANGLENDE FORTJENESTE OG/ELLER TAB AF DATA OG INFORMATIONER.

 

ANSVARSFRASKRIVELSEN I DETTE AFSNIT 21 FOREGIVER IKKE AT BEGRÆNSE ANSVAR ELLER ÆNDRE DINE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER, DET IFØLGE GÆLDENDE LOV IKKE KAN FRAVIGES.

 

15) Reklamation/ Forbrugerservice

Enhver henvendelse til FETCH skal ske ved at sende en e-mail til Contact@fetchapp.dk eller pr. telefon på +45 20601014