Privatlivspolitik og Vilkår

1.1)        Indledning

FETCHs deleøkonomiske Applikation, herefter omtalt som Tjenesten, er en platform som formidler udbud og efterspørgsel af salg og levering af fødevarer for en Forbruger, som gerne vil have sine varer leveret, Butikker, som gerne have sine varer leveret ud i lokalområdet og Private Cykelbude, som gerne vil leverer Butikkernes varer til Forbrugerrne.

 

Du kan læse mere om FETCH som koncept og indkøbs-, salgs- og leveringstjeneste på www.FETCHapp.dk.

 

FETCH er en tjeneste, der er udviklet, drives og ejes af FETCH ApS, CVR: 37552623, Ryesgade 106A, 2100 København Ø.

 

Nedenstående forklarer FETCHs privatlivspolitik samt de juridiske vilkår for betingelser og vilkår for brug af Tjenesten og Appen.

 

1.2) Anvendelsesområde

Disse Vilkår regulerer enhver anvendelse af Appen og Tjenesten, som stilles til rådighed af FETCH ApS, uanset om anvendelsen sker i egenskab af et Bud, en Butik, en Forbruger eller på anden vis. Vilkårene udgør sammen med Forbrugerens Bestilling og Buddets Accept, bekræftet gennem en Ordrebekræftelse, det samlede aftalegrundlag.

 

Ved Din installation af Appen og brug af Tjenesten forudsættes Du at have accepteret disse Vilkår, og at Vilkårene udover at gælde imellem Dig (både gældende som enten/ eller Forbruger, Bud eller Butik) og FETCH tillige gælder imellem Dig og andre Brugere af Appen og Tjenesten.

 

FETCH kan fra tid til anden ændre Vilkårene. Tillæggene/ændringerne vil træde i kraft, efter at FETCH på behørig vis har informeret Dig om de ændrede Vilkår. Din fortsatte adgang til brug af Appen og Tjensten efter modtagelse af information om de ændrede Vilkår udgør Dit samtykke til at være bundet af de ændrede Vilkår.

 

Vilkårene er en del af kontraktforholdet imellem Forbrugeren og Cykelbudet, hvorfor Cykelbudet og Forbrugeren i deres indbyrdes forhold er berettiget og forpligtet til at handle i overensstemmelse med Vilkårene.

 

1.3) Terminologi

"Afhentning": Det tidspunkt, hvor Cykelbudet afhenter Varerne i Butikken.

 

"App" og "Appen" Den applikation, som er ejet og drevet af FETCH ApS, som muliggør, at Forbrugeren afgiver en Bestilling af varer til Levering af Cykelbudet på et nærmere angivet sted på et nærmere angivet tidsinterval samt, at Cykelbudet og Butikken får overført hver deres andel af Den Samlede Betaling.

 

"Bestilling": En Forbrugers endelige og bindende bestilling af Varer til levering af Cykelbudet på et nærmere angivet sted på et nærmere angivet tidsinterval. Bestilling er gældende i det øjeblik Forbrugeren Bekræfter sin lokation i Appen og kan herefter ikke annullere sit Køb eller Bestilling.

 

"Bestillingsbeløbet": Det beløb, som fremgår af Forbrugerens Ordrebekræftelse, som svarer til Listeprisen for de Varer, som Forbrugeren har bestilt, Leveringsprisen, Transaktionsomkostninger og Forsikringsgebyr.

 

"Bestillingsdagen": Den dag, hvor Forbrugeren foretager sin Bestilling.

 

"Bruger": Enhver person, som anvender Appen og Tjenesten, herunder - men ikke begrænset til – personer, som ifølge disse Vilkår betragtes som henholdsvis Cykelbud og/eller Forbruger.

 

"Brugerkonto": Den personlige konto, som hver enkelt Bruger opretter gældende for som både Forbruger og/eller Cykelbud og/eller Butik.

 

"Butikken": Den butik, hvor Cykelbudet afhenter Varerne.

 

"Den Samlede Betaling": Det beløb, som Forbrugeren samlet skal betale som nærmere defineret under Betalinger, svarende til Varebetalingen, Poseomkostningerne, Leveringsprisen, Reservationsgebyr og Forsikringsbetaling.

 

"Dig", "Din", "Dine" og "Du": Enhver person, som anvender Appen, herunder - men ikke begrænset til – personer, som ifølge disse Vilkår betragtes som henholdsvis Cykelbud og/eller Forbruger.

 

"Erstatningsvare": En anden og tilsvarende Vare, som Cykelbudet i samarbejde med Butikken og FETCH leverer til Forbrugeren såfremt Forbrugeren melder fejl og mangler ved den købte Vare som skyldes mangelfuld håndtering fra Cykelbudet og/ eller Butikken.

 

"Forsikringsbetaling": Det obligatoriske beløb, som skal betales i forbindelse med foretagelse af en Bestilling. Se Forsikring herunder.

 

"Forbruger", ”Forbrugeren”, ”Forbrugerne”: Den person, som via Appen bestiller Varer til levering af Cykelbudet på et nærmere angivet sted i et nærmere angivet tidsinterval.

 

"Cykelbud", "Cykelbudet" og "Cykelbudene": Den/de person/personer, som via Appen påtager sig for Forbrugeren at levere Varer til Forbrugeren på et nærmere angivet sted på et nærmere angivet tidspunkt.

 

"Leveringspris": Den Pris som Forbrugeren betaler til Cykelbudet for leveringen af Varerne til Leveringsstedet.

 

"Cykelbudets Accept": Cykelbudets accept af til Forbrugeren at ville levere Varerne på Leveringsstedet til Leveringstidspunktet.

 

"Leveringssted": Det geografiske sted, som af Forbrugeren er anført i Bestillingen.

 

"Leveringstid": Det Tidsinterval, som er forventet mellem Cykelbudet og Butikken accepterer Orderen til Forbrugeren har modtaget Varen på Leveringsstedet.

 

"Leveret" og "Levering": Det faktiske tidspunkt, hvor Cykelbudet overgiver Varerne til Forbrugeren på Leveringsstedet.

 

"Listeprisen": Den pris, som en given vare er anført til i Appen på bestillingstidspunktet.

 

"Stripe": Udenlandsk platform, som håndterer formidlingen samt distributionen af Pengene betalt gennem Appen. Betingelser og Vilkår for Stripe kan læses på https://stripe.com/dk/privacy. Stripe gemmer og opvarer Kreditkort oplysninger sikkert og krypteret.

 

"Ordrebekræftelse": Den bekræftelse af Cykelbudets Accept, som Forbrugeren modtager via Mail til Forbrugerens Mailadresse.

 

"Persondatapolitik": Den politik, som FETCH ApS og tjenesten FETCH har for indsamling, lagring, beskyttelse, anvendelse og videregivelse af Dine og andre Brugeres person- og indkøbsdata.

 

"Poseomkostninger": Det beløb, som FETCH ApS bruger på indkøb af poser i Butikken til transportering af Forbrugerens varer til Leveringsstedet.

 

"Reservationsgebyr": Det gebyr Forbrugeren - i forbindelse med hver Bestilling - skal betale for at få leveret Varer ved brug af Appen/Tjenesten.

 

"Skade": Omfatter død, sår eller personskade på en person eller tab, delvist tab, tyveri eller anden skade på ting, der udspringer af eller i forbindelse med Leveringen af varer ved brug af Appen.

 

"Tjeneste og "Tjenesten": Den tjenesteydelse, som udbydes af FETCH ApS, som muliggør, at Forbrugeren afgiver en Bestilling af varer til Levering af Cykelbudet på et nærmere angivet sted i et nærmere angivet tidsinterval samt at Cykelbudet og butikken får hver deres aftalte andel overført af Den Samlede Betaling

 

"Vare", "Varer" og "Varerne": De varer/produkter (eller Erstatningsprodukter) som Forbrugeren har bestilt via Appen, og som fremgår af Forbrugeren Bestilling og Ordrebekræftelse.

 

"Varebetaling": Det beløb, som gennem Stripe overføres fra Forbrugerens registrerede Betalingskort til henholdsvis Cykelbudets og Butikkens konto.

 

”FETCH” er udviklet af FETCH ApS og drives af FETCH ApS.

 

"Vilkår": Nærværende vilkår og betingelser for brug af FETCH ApS’s App.

 

Privatlivspolitik for FETCH ApS’s mobilapplikation

 

Nedenfor kan du læse den privatlivspolitik (”Privatlivspolitik”), der er gældende for din brug af FETCH’s App, som udbydes af FETCH ApS, og som indeholder tjenesten FETCH, der udbydes af FETCH ApS. Nærværende Privatlivspolitik er gældende for enhver brug af Appen og de funktionaliteter, som stilles til rådighed i Appen. Hvis du ikke kan anerkende nedenstående Privatlivspolitik bedes du undlade at installere/aktivere Appen. I tillæg til Privatlivspolitikken gælder FETCH’s Vilkår for brug af FETCH’s App samt tjenesten FETCH. Disse vilkår kan tilgås her: httpswww.fetchapp.dk/terms. De definitioner, som er indeholdt FETCHs Vilkår for brug af FETCH’s App og tjenesten FETCH, er ligeledes gældende for denne Privatlivspolitik.

 

2) Privatpolitik for FETCH’s smartphone applikation

2.1) Accept af privatlivspolitik

Anvendelse og brug af Appen og funktionaliteter heri er ensbetydende med accept af nedenstående Privatlivspolitik.

 

2.2) Generelt

I det følgende redegøres der for, hvordan FETCH indsamler og behandler personlige oplysninger om dig i forbindelse med din brug af Appen. Du bør læse nærværende privatlivspolitik samt de oven for nævnte Vilkår inden, du påbegynder brug af Appen.

 

Det er en forudsætning for din download af Appen og brug af funktionaliteterne heri, at du er fyldt 16 år.

 

Du kan downloade Appen i App Store eller Google Play til din mobile enhed. Du afgiver ikke personoplysninger i forbindelse med din download af Appen.

 

Personlige oplysninger som vi, FETCH, indsamler om dig

Oplysninger som du afgiver som Forbruger og/eller Cykelbud og/ eller Cykelbud.

 

Når du har downloadet Appen til dit mobile device, så har du mulighed for at registrere dig som Bruger. Dette forudsætter, at du afgiver visse personlige oplysninger om dig selv. Det er oplysninger såsom dit navn, dit telefonnummer og din e-mailadresse samt en selvvalgt adgangskode. Din registrering som Bruger giver dig mulighed for at bruge forskellige funktionaliteter i Appen, eksempelvis at lave indkøb med levering fra private cykelbude, ”FETCH’e” madopskrifter osv. Din registrering som Bruger og de oplysninger du afgiver i den forbindelse, er uafhængig af, om du fremover anvender Appen som Forbruger og/ eller Cykelbud og/ eller Butik.

 

Som Forbruger kan du anvende Appen til bestilling af varer til levering til dig af Cykelbude. Til brug herfor afgiver du diverse personlige oplysninger i form af adresse, alder , ordredetaljer/ ordrehistorik, varebestillinger, m.v. Disse oplysninger er tilgængelige for de Cykelbude, der søger leveringer til Forbruger inden for dit geografiske område.

 

Hvis du anvender funktionaliteterne i Appen som Cykelbud, så afgiver du diverse personlige oplysninger i form af alder, din adresse, dit telefonnummer, et foto, at betalingskortoplysninger til Stripe (betingelser for Stripe kan læses på https://stripe.com/dk/privacy), hvorledes du transporterer Varerne til en Forbruger, at du har accepteret en Bestilling, at du påbegynder Leveringen, at du afleverer Varerne hos Forbrugeren. Disse oplysninger er tilgængelige for de Forbrugerr, hvis Bestilling, du accepterer som Cykelbud.

 

Sammenfattende, så registrerer vi de oplysninger, som du frivilligt afgiver, i forbindelse med din brug af funktionaliteterne i Appen uanset, om du er Forbruger eller Cykelbud, herunder men ikke begrænset til oplysninger om Bestillinger, Bestillingsbeløb, Bestillingsdag, Den Samlede Betaling, Leveringssted og –tid, Varerne, Varebetaling, m.v..

 

Det vil altid fremgå af sammenhængen eller direkte der, hvor du afgiver personlige oplysninger, hvad formålet er.

 

 

3) Personlige oplysninger som FETCH indsamler om dig og oplysninger som du afgiver som Forbruger og/ eller som Bud

 

3.1)Oplysninger som vi indsamler

Når du bruger Appen kan vi indsamle oplysninger om hvilke funktionaliteter, du anvender i Appen samt med hvilken frekvens.

 

Hvis du kontakter os eller vores Forbrugerservice, så registrerer vi ligeledes de oplysninger, som vi modtager fra og udveksler med dig i den forbindelse.

 

Vi indsamler oplysninger om, at en Levering er gennemført, Købsprisen, Varerne som er købt samt Leveringsprisen.

 

3.2) Sådan vi bruger FETCH dine personlige oplysninger

 

Vi bruger dine personlige oplysninger til flere forskellige formål afhængig af, hvilke funktionaliteter du anvender i Appen, herunder til at:

stille funktionaliteterne til rådighed og levere disse til dig,

kunne identificere dig via navn og adresse i tilfælde af, at der er behov herfor,

svare på dine spørgsmål og efterkommer dine anmodninger,

foretage back-up og øvrig nødvendig administration af Appen,

hjælpe vores Cykelbude med at identificere dig, så de kan leverer varer til dig på den ønskede adresse, sikre tilbageførsel af penge, hvis der er behov for det.

 

3.3) Oplysninger som vi indsamler om dig

 

Vi bruger disse oplysninger til at:

- optimere og tilpasse funktionaliteterne i Appen,

- håndtere og behandler henvendelser fra dig vedrørende eksempelvis en Levering eller de leverede Varer,

 - foretage back-up og øvrig nødvendig administration af Appen,

- afhjælpe eventuelle crash af Appen

- bistå dig i forbindelse med indberetninger til Skat eller myndighederne i øvrigt.

 

Dine personlige oplysninger registreres og opbevares af FETCH ApS og/eller af vores databehandlere. Vi videregiver ikke personlige oplysninger til tredjeparter uden for FETCH og vores associerede selskaber medmindre vi lovgivningsmæssigt er forpligtet hertil eller det i øvrigt fremgår af ovenstående. Dine oplysninger bliver således som udgangspunkt alene gjort til genstand for koncern intern behandling, samt behandling via vores databehandlere, som behandler oplysningerne på vegne af og efter instruks fra FETCH.

 

Vi bruger disse oplysninger til at:

- optimere og tilpasse funktionaliteterne i Appen,

- håndtere og behandler henvendelser fra dig vedrørende eksempelvis en Levering eller de leverede Varer,

 - foretage back-up og øvrig nødvendig administration af Appen,

- afhjælpe eventuelle crash af Appen

- bistå dig i forbindelse med indberetninger til Skat eller myndighederne i øvrigt.

 

3.4) Oplysninger som vi indsamler, anvender eller deler, som ikke kan identificere dig

Når du opretter og tilgår din Brugerkonto indsamler vi diverse tekniske information, som alene anvendes til statistiske formål og til fejlsøgning. Disse informationer er altid anonymiserede.

 

I tilfælde af at du som bruger af Appen oplever crash (uprovokeret lukning af Appen), indsamler vi diverse tekniske informationer., Der indsamles bl.a. stacktraces, systeminformation, information om operativsystem, hukommelse, skærmstørrelse. Disse informationer er altid anonymiserede.

 

Vi indsamler statiske oplysninger om hvilke funktionaliteter, vores Brugere anvender i Appen samt generel statistik. Dette sker på ikke-identificerbart niveau og uden tilknytning til din Brugerkonto. Formålet er at kortlægge (1) populariteten af de forskellige funktionaliteter i Appen, (2) den kønsmæssige fordeling af Brugere, (3) den aldersmæssige fordeling af Brugere samt (4) den geografisk placering af Brugere ift. regioner.

 

Herudover kan vi anvende eller dele ikke-identificerbare oplysninger, f.eks. til driftsformål, til analyse og statistik samt til forbedring og tilpasning af vores funktionaliteter i Appen.

 

3.5) Cookies

Vi anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din enhed med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer.

Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

 

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning:

http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

 

Websitet indeholder cookies fra tredjeparter, der i varierende omfang kan omfatte nogle af dem fra følgende liste fra danske medier:

http://danskemedier.dk/digital/frq3rdparties/

 

Vores opdaterede cookiepolitik kan til enhver tid tilgås via FETCH: https://www.fetchapp.dk/cookie-og-privatlivspolitik/.

 

3.6) Sikkerhed

FETCH bestræber sig på bedst muligt at beskytte integriteten og fortroligheden af og tilgængeligheden til dine personlige oplysninger. Vi har således implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå. Overførsel af personoplysninger via Appen sker krypteret.

 

3.7) Sletning af oplysninger og lukning af brugerprofil

Hvis du ønsker at lukke din Brugerkonto, så sletter vi alle personhenførbare data i overensstemmelse med punkterne 8.2 og 8.3 nedenfor. Bemærk, at der kan være lovgivningsmæssige krav til fortsat opbevaring af data.

 

Dine oplysninger opbevares i op til 1 år efter, at du vælger at lukke din Brugerkonto. Herefter slettes dine personlige oplysninger. Opbevaring af dine personlige oplysninger har udelukkende det formål at give dig mulighed for at genåbne din Brugerkonto, indeholdende dine data og registreringer. Såfremt du ønsker, at FETCH skal slette dine oplysninger hurtigst muligt i forbindelse med lukning af din Brugerkonto, kan du anmode om dette ved at kontakte Forbrugerservice på telefonnummer 40405951 eller e-mail: Contact@fetchapp.dk. Der vil dog som udgangspunkt kunne gå op til 3 måneder inden, at alle dine oplysninger er slettet som følge af back-ups mv.

 

Såfremt du over en periode på 12 måneder ikke er aktiv på din brugerprofil, vil vi gerne lukke din profil og slette dine personlige oplysninger. Inden vi gør det, så sender vi dig en e-mail på den e-mail adresse, som fremgår af din profil. Baggrunden herfor er, at vi hverken ønsker eller må behandle personlige oplysninger, som det ikke er nødvendigt eller relevant at behandle.

 

3.8) Adgang til dine personlige oplysninger

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som FETCH behandler om dig med visse lovmæssige begrænsninger. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Dette kan dog medføre, at FETCH ikke fortsat har mulighed for at stille alle funktionaliteterne i Appen til rådighed for dig. Du har herudover også ret til at få rettet dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor.

 

3.9) Oplysninger om dataansvarlig m.v.

FETCH er dataansvarlige for behandling af oplysningerne i Tjenesterne. FETCH kan kontaktes i henhold til nedenstående:

 

FETCH ApS

 

Ryesgade 106A, 4. sal

2100 København Ø

Tel: 20601014

E-mail: Contact@fetchapp.dk

 

3.10) Kontraktforhold

Appen (og indirekte Tjenesten) udgør en teknologiplatform/applikation, der stilles til rådighed af FETCH, og som sætter Forbrugeren i stand til, at udarbejde bestillinger, dele dem med andre, samt at arrangere og planlægge indkøb og transport af Varer fra Butikken til Leveringsstedet via en aftale med Cykelbudet og Butikken, der fungerer som en uafhængig tredjepartsudbyder.

 

FETCH er alene at betragte som en formidler af en tjenesteydelse imellem Cykelbudet, Butikken og Forbrugeren, hvorfor FETCH alene er ansvarlig for formidlingen af kontakten imellem Forbrugeren, Butikken og Cykelbudet og Forbrugerens betaling til Cykelbudet samt Butikken via Stripe. Ved Din accept af disse Vilkår anerkender Du således, at FETCH ikke tilbyder indkøbs- og/eller transportydelser, og at indkøbs- og transportydelserne alene tilbydes af Cykelbudet, som ikke er ansat af FETCH eller dets datterselskaber. Derved afskrives alle ansat- arbejdsgiverforhold mellem FETCH ApS og dets datterselskaber og Cykelbudet.

 

Såfremt Du handler i egenskab af Cykelbud, accepterer Du særligt, at der ikke består et ansættelsesretligt forhold imellem Dig som Cykelbud på den ene side og FETCH ApS og/eller Butikken på den anden side.

 

4) Din anvendelse af Appen og Tjenesten

4.1) oprettelse af Brugerkonto

Det er en forudsætning for at bruge Appen og Tjenesten til at agere Cykelbud eller foretage Bestillinger, at Du registrerer og opretholder en aktiv Brugerkonto. Du skal være fyldt 15 år for at anvende Appen og Tjenesten til disse formål. For at kunne tilgå Appen for herved at bruge Tjenesten kræves det, at Du ved registrering opgiver visse personlige oplysninger til FETCH, såsom Dit navn, adresse, mobiltelefonnummer og alder.

 

Du er personligt ansvarlig for al aktivitet på Din konto, og Du indvilliger i på alle tidspunkter at hemmeligholde Dit brugernavn og Din adgangskode.

 

FETCH kan på ethvert tidspunkt på diskretionært grundlag kræve, at Du indsender eller fremviser legitimation for at tage adgang til eller bruge Appen eller Tjenesten, og Du samtykker i, at Du kan blive nægtet adgang til eller brug af Appen og Tjenesten, hvis Du nægter at vise legitimation.

 

4.2) Anvendelse af Appen

Du indvilliger i (i) at anvende Appen og Tjenesten i overensstemmelse med Vilkårene, (ii) at overholde alle gældende love under brug af Appen og Tjenesten, og (iii) at Du kun må anvende Appen og Tjenesten til lovlige formål.

 

5) Ophør

Du kan til enhver tid under menuen "Indstillinger" og ”rediger profil” i Appen foretage ændringer af Dine brugeroplysninger. Ønsker du din bruger slettet kan du til hver en tid skrive til Contact@fetchapp.dk med ”jeg ønsker min bruger slettet” og vi vil slette din bruger. Ved sletning af brugeroplysninger, som er en forudsætning for at blive Bruger af FETCH, betragtes Din brugeradgang til Appen automatisk for ophørt.

 

FETCH er berettiget til - uden varsel - at slette/annullere Din adgang til at bruge Appen og Tjensten, såfremt Du ikke overholder Vilkårene.

 

Forbrugerservice kan også være behjælpelig med sletning af din profil.

 

6) Forbrugerens bestilling

Forbrugerens bestilling

 

Forbrugeren foretager Bestillingen direkte i Appen, eller via Tjenesten i øvrigt og vælger Leveringssted og Leveringstid. Det er Forbrugerens ansvar, at det tydeligt fremgår af Bestillingen, hvor Leveringsstedet er, idet Forbrugeren er forpligtet til at betale Den Samlede Betaling, såfremt manglende levering skyldes Forbrugerens forkerte eller mangelfulde angivelse af Leveringsstedet og Leveringstidspunkt i Bestillingen. Bestillingen er bindende for Forbrugeren og kan alene fortrydes i tilfælde, som anført under fortrydelsesret.

 

I forbindelse med Forbrugerens Bestilling af Varer vil Forbrugeren blive præsenteret for Listeprisen, som er den pris, som Varerne er sat til at Butikken.

Den samlede pris for Varerne samt Leveringsprisen kan ses i Indkøbskurven.

 

7) Erstatningsvarer

Såfremt en Bestilling af Varer af Forbrugeren ikke leveres eller er markant beskadiget bedes Forbrugeren henvende kontakt til mail:contact@fetchapp.dk eller telefon: +45 20601014 og FETCH vil hermed lægge en ny order til Forbrugeren uden betaling såfremt Forbrugeren ikke selv er skyld i manglende levering ved, at fx ikke at befinde sig på Leveringsstedet, eller manglende betaling.

 

8) Cykelbudets accept

Efter Forbrugerens afgivelse af en Bestilling er der mulighed for, at Brugerne af Appen eller Tjenesten i øvrigt i disses egenskab af Cykelbud accepterer Forbrugerens Bestilling. Efter Cykelbudets Accept sendes en Ordrebekræftelse til Forbrugeren pr. Registeret mailadresse, hvoraf det fremgår, at Forbrugerens Bestilling er blevet accepteret, og den samlede pris. Forbrugeren kan i Appen se, hvilket cykelbud, som har accepteret Cykelbudet og dermed Varerne samt følge ordren på et kort.

 

Efter Cykelbudets Accept er der en bindende aftale på de betingelser, som er anført i Vilkårene imellem Cykelbudet og Forbrugeren omkring Cykelbudets levering af Varerne på Leveringsstedet på Leveringstidspunktet, og Forbrugerens betaling af Den Samlede Betaling til Cykelbudet i forbindelse med Leveringen af Varerne.

 

Forbrugeren kan ikke frasige sig Levering af Varerne, efter at Forbrugeren har afgivet bestilling.

 

Cykelbudet accepterer ved sin Accept af Forbrugerens Bestilling at forpligte sig til at levere Bestillingen til Forbrugeren. Al aktivitet fra tidspunktet, hvor Bestillingen er accepteret til Bestillingen af er Leveret til Forbrugeren, accepterer Cykelbudet udelukkende at lave aktivitet forbundet til Leveringen af den accepterede Bestilling.

 

 

9) Betalinger

9.1) Betalingsbeløbet

Bestillingsbeløbet udgøres af det beløb, som fremgår af Forbrugerens Ordrebekræftelse, som svarer til Listeprisen for de Varer, som Forbrugeren har bestilt, Transaktionsgebyr, Forsikringsbetaling og Leveringspris. Bestillingsbeløbet kan afvige fra Den Samlede Betaling, som svarer til Forbrugerens samlede økonomiske omkostning ved at foretage en Bestilling via Appen.

 

9.2) Den Samlede Betaling

Den Samlede Betaling er det beløb, som Forbrugeren i alt skal betale for Bestillingen og købet af Varer via Appen. Den Samlede Betaling udgøres af Varebetalingen (modsat Listeprisen for Varerne), Poseomkostningerne, Transaktionsgebyret, Forsikringsbetalingen og Leveringsprisen.

 

Forbrugeren er bekendt med og accepterer, at Den Samlede Betaling kan afvige fra Bestillingsbeløbet, som følge af (i) at Listeprisen for de Varer, som Forbrugeren har bestilt, kan afvige fra den Varebetaling, som Cykelbudet har foretaget i Butikken, og (ii) at Poseomkostninger indgår i Den Samlede Betaling.

 

9.3) Difference mellem listeprisen og varebetalingen

Forbrugeren accepterer hermed, at Listeprisen for Varerne kan afvige fra Varebetalingen og dermed kan medføre, at Den Samlede Betaling, som Forbrugeren skal foretage, bliver forøget eller nedsat, idet Forbrugeren dog alene accepterer en forøgelse af Varebetalingen sammenlignet med Listeprisen, hvis forøgelsen skyldes, (i) at Forbrugeren har bestilt Varer, hvis endelige pris afgøres ud fra Varernes konkrete vægt, mål eller mængde, (ii) at Forbrugeren har foretaget en Bestilling, hvor Bestillingsdagen og Leveringsdatoen ikke er sammenfaldende.

Forbrugeren accepterer samtdig, at der kan være forskelle på prisen på Varen fra de fysiske butikker til prisen i Appen grundet individuelle kampagner i enten den fysiske butik eller A ppen.

 

9.4) Refusion

FETCH indestår for, at Listeprisen og Varebetalingen ikke er forskellige, bortset fra tilfælde som nævnt under Betaling. Såfremt Forbrugeren konstaterer en difference imellem Listeprisen og Varebetalingen, som berettiger Forbrugeren til refusion af forskelsbeløbet, skal Forbrugeren rette henvendelse til FETCHs Forbrugerservice, beliggende Ryesgade 106A 4 sal, 2100 København Ø på telefonnummer +45 20601014 i overensstemmelse.

 

FETCHs indeståelse for Den Samlede Betaling

FETCH indestår for, at Cykelbudet får betaling for Den Samlede Betaling, såfremt Cykelbudet har Leveret Varerne på Leveringsstedet uden forsinkelse.

 

9.5) Betalingstransaktion – Stripe

Det er alene muligt at foretage betalingstransaktioner via Appen ved brug af Stripe. Det er ikke tilladt at udveksle andre pengeydelser end dem, som på FETCHs foranledning bliver debiteret/krediteret Forbrugerens og Cykelbudets personlige konto, som er relateret til kortoplysningerne som Forbrugeren har Indtastet. Transaktionen sker, når Varerne er leveret til Forbrugeren. Ved overdragelsen af varerne fra Cykelbud til Forbruger skal begge parter acceptere og tilkendegive i Appen at varerne er leveret til Forbrugeren.

 

9.6) Selvstændige vilkår for Stripe

Ved brug af FETCH accepterer du samtidig betingelserne fr brug af Stripe som kan læses på: https://stripe.com/dk/privacy

 

10)Fortrydelse og ændringer

10.1) Fortrydelsesret

Forbrugeren accepterer ved sin Bestilling, at Forbrugeren ikke har nogen fortrydelsesret, efter at Cykelbudet har accepteret Bestillingen.

 

10.2) Ændringer

Forbrugeren accepterer ved sin bestilling, at Forbrugeren ikke har nogen ret til at ændre i Bestillingen, efter at Cykelbudet har accepteret Bestillingen..

 

10.3) Levering og fødevaresikkerhed

Varer, som i Butikken forefindes i en frostdisk eller anden tilsvarende anordning, skal leveres til Forbrugeren inden 30 minutter efter Cykelbudets betaling for Varerne i Butikken. Såfremt Varerne ikke forefindes i Butikken i en frostdisk eller anden tilsvarende anordning, skal Varerne Leveres inden 60 minutter efter Afhentning i butikken.

 

Cykelbudet er i enhver henseende ansvarlig for overholdelsen af den til enhver tid gældende offentligretlige lovgivning omkring fødevarehåndtering og -sikkerhed, hvorfor FETCH på ingen måde i sin egenskab af formidler påtager sig ansvaret for overholdelsen af gældende retsregler omkring fødevarehåndtering og -sikkerhed. Blomster og jordbundsprodukter er ikke tilgængelige i Appen og kan dermed ikke købes via Tjenesten, hvorfor sådanne produkter i intet tilfælde må indkøbes sammen med fødevareprodukter.

 

FETCH påser ved lejlighedsvis stikprøvekontrol, at de i nærværende afsnit nævnte frister for Levering overholdes af Cykelbud ved at sammenligne tidspunktet for Cykelbudets betaling i Butikken med det tidspunkt, hvor Varerne Leveres.

 

10.4) Forsinkelse og manglende levering

Cykelbudet er ansvarlig for, at Levering sker til Leveringstiden.

 

Hvis en Forbruger nægter at modtage en levering, kan Cykelbudet kontakte Forbrugerservice med henblik på at undersøge om Varerne kan returneres til butikken og beløb refunderes.

 

Ved manglende Levering bedes Forbrugeren henvende sig til Forbrugerservice på Contact@fetchapp.dk eller +45 20601014. Hvis Cykelbudet har afhentet Varerne i Butikken uden herefter at Levere Varerne til Forbrugeren vil Cykelbudet blive politianmeldt for Butikstyveri.

Forbrugeren vil herefter få tilsendt Bestillingen hvis dette ønskes uden beregning.

 

10.5) Mangler ved Varerne

Såfremt Varerne er mangelfulde, skal Forbrugeren kontakte Forbrugerservice og reklamere på de pågældende Varer. Kontaktoplysninger på Forbrugerservice forefindes i Appen.

 

10.6) Alkohol og Tobaksprodukter

App’en har visse begrænsninger på personer under 18 år for køb af alkohol- og tobaksprodukter som følger dansk lov: Cykelbude, som endnu ikke er fyldt 16 år, må ikke acceptere en Bestilling, hvori der indgår Varer, som indeholder alkohol, eller en Bestilling, som indeholder tobaksprodukter. Cykelbude, som er under 18 år, må ikke acceptere en Bestilling, hvori der indgår Varer, som indeholder en alkoholprocent på over 16,5%, eller en Bestilling, som indeholder tobaksprodukter.

 

11) FETCHs brug af indkøbsdata og Persondata

Ved afgivelse af Dine oplysninger om navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og lignende, samt ved foretagelse af Bestillinger accepterer Du, at visse af disse oplysninger måtte blive tilgængelige for udvalgte Brugere, samt at alle andre Brugere af Appen og Tjenesten kan se indholdet af din dine Bestillinger, som en nødvendig konsekvens af selve FETCHs forretningskoncept. Dette gælder dog ikke for oplysninger vedrørende betalingstransaktioner, som vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med Stripe-vilkårene.

 

Endvidere accepterer Du ved at acceptere Vilkårene, at FETCH indsamler og analyserer indkøbsdata, samt at FETCH anvender Dine person- og indkøbsdata i overensstemmelse med FETCHs Persondatapolitik, som forklarer, hvordan FETCH indsamler, gemmer, beskytter og anvender Dine person- og indkøbsdata.

 

11.1) Persondatapolitik

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website og app (FETCH app) indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, samt ved øvrig brug af services eller foretag af køb via FETCH.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). I det omfang du selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login eller ved køb.
 

11.1.1) Sikkerhed
Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.
 

11.1.2) Formål
Oplysningerne bruges til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores services og indhold.
 

11.1.3) Periode for opbevaring
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.
 

11.1.4) Videregivelse af oplysninger
Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang disse oplysninger er kendt. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. 
 

11.1.5) Indsigt og klager
Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: contact@fetchapp.dk. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

12) Forholdet til butikken

Butikken er alene ansvarlig efter lovgivningens almindelige regler og kan ikke gøres ansvarlig for noget retsforhold, som udspringer af Din brug af Appen eller Tjenesten. Forbrugeren bevarer således sine almindelige rettigheder overfor Butikken, men FETCH/ Partner-butikken henstiller til, at eventuelle reklamationer vedrørende Varernes stand og kvalitet rettes til FETCHs Forbrugerservice, som samarbejder med Butikken.

 

Cykelbudet er forpligtet til at kontrollere Varernes stand ved Afhentningen, idet mangler ved Varerne ikke kan gøres gældende imod Butikken eller FETCH, såfremt manglerne burde have været konstateret i forbindelse med Afhentningen.

 

13) Bonen og undersøgelsespligt

Forbrugeren modtager efter afgivelse af Bestilling en kvittering/ bon på den registrerede mailadresse. Hvis ikke indholdet af Leveringen og varerne på kvitteringen/ bonnen stemmer over ens bedes Forbrugeren hende kontakt til Forbrugerservice på mail: contact@fetchapp.dk eller telefon +45 20601014.

 

Forbrugeren er ikke berettiget til at afvise modtagelsen af Varerne, selvom bonen/kvitteringen ikke stemmer overens med Forbrugerens Bestilling, idet Forbrugeren ved konstatering af afvigelse skal kontakte Forbrugerservice.

 

 

14) Adfærdskodeks

FETCH accepterer ikke fysisk vold, aggressiv og anstødende adfærd eller verbale overfald. Du skal således som Bruger i forbindelse med Din ageren, når Du bruger eller udfører leveringsydelser udbudt via Appen eller Tjenesten, handle respektfuldt og høfligt overfor andre Brugere af Appen og Tjenesten, som Du kommer i kontakt med. Såfremt Du i forbindelse med Din anvendelse af Appen og Tjenesten bliver udsat for upassende adfærd, skal Du rette henvendelse til FETCHs Forbrugerservice, idet FETCHnoterer alle henvendelser om upassende opførsel på den relevante Brugers Brugerkonto.

 

FETCH forbeholder sig retten til på diskretionært grundlag at slette Din Brugerkonto ved manglende efterlevelse af adfærdskodekset.

 

15) Skatteforhold

FETCH påtager sig intet ansvar for, at Du indberetter korrekte oplysninger til SKAT, idet FETCH samtidig bemærker, at visse af transaktionerne, som kan foretages via Appen og Tjenesten, efter FETCHs opfattelse er pålagt moms og indkomstskat.

 

Ved at acceptere Vilkårene accepterer Du samtidig, at FETCH udleverer relevante oplysninger til SKAT om Dine betalingstransaktioner foretaget via Appen eller ved brug af Tjenesten, såfremt SKAT måtte kræve disse oplysninger udleveret.

 

Du gøres eksplicit opmærksom på, at ingen af de transaktioner, som foretages via Appen, indebærer, at FETCH er indberetningspligtig, hvorfor Du selv er ansvarlig for at foretage korrekte indberetninger til SKAT.

 

16) Ansvarsfraskrivelse

FETCH’ S TJENESTER KAN ANVENDES AF DIG TIL AT ANMODE OM LEVERING AF VARER OG PRODUKTER FRA UAFHÆNGIGE TREDJEMÆND (CYKELBUDNE) ELLER ACCEPTERE AT LEVERE EN LEVERINGSYDELSE TIL EN FETCH UAFHÆNGIG TREDJEMAND, MEN DU INDVILLIGER I, AT FETCH  IKKE HAR NOGET ANSVAR ELLER PÅ NOGEN MÅDE HÆFTER OVER FOR DIG I RELATION TIL UDFØRELSEN AF TJENESTEYDELSER BESTILT VIA APPEN, ANDET END DET SOM UDTRYKKELIGT ER ANFØRT I DISSE VILKÅR.

 

FETCH ER ALENE AT BETRAGTE SOM EN UAFHÆNGIG MELLEMAND, DER TILBYDER EN FORMIDLINGSPLATFORM (APPEN), HVORFOR FETCH INTET ANSVAR PÅTAGER SIG DERUDOVER. DIN BRUG AF APPEN OG TJENESTEN TIL FORMIDLING AF EN LEVERINGSAFTALE FOREGÅR DERFOR PÅ EGET ANSVAR.

 

FETCH HÆFTER I INTET TILFÆLDE FOR SKADER OPSTÅET UNDER BESTILLINGEN, TRANSPORTEN, LEVERINGEN ELLER PÅ ET HVILKET SOM HELST ANDET TIDSPUNKT UNDER UDFØRELSEN AF DEN LEVERINGSYDELSE, SOM ER FORMIDLET VIA APPEN OG TJENESTEN. FETCH HÆFTER I ALLE TILFÆLDE ALENE FOR FORHOLD, SOM DET UDTRYKKELIGT FREMGÅR AF VILKÅRENE, AT FETCH HÆFTER ELLER INDESTÅR FOR, HVORFOR FETCH EJ HELLER HÆFTER FOR ELLER KAN GØRES ANSVARLIG FOR MANGLENDE, MANGELFULD ELLER FORSINKET LEVERING.

 

FETCH KAN I INTET TILFÆLDE DRAGES TIL ANSVAR FOR ØKONOMISK TAB OG/ELLER FØLGESKADER, HERUNDER MANGLENDE FORTJENESTE OG/ELLER TAB AF DATA OG INFORMATIONER.

 

ANSVARSFRASKRIVELSEN I DETTE AFSNIT 21 FOREGIVER IKKE AT BEGRÆNSE ANSVAR ELLER ÆNDRE DINE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER, DET IFØLGE GÆLDENDE LOV IKKE KAN FRAVIGES.

 

17) Reklamation/ Forbrugerservice

Enhver henvendelse til FETCH skal ske ved at sende en e-mail til Contact@fetchapp.dk eller pr. telefon på +45 20601014